Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

YARIM-DİMÜNYE: Üçüncü ve beşinci derecesindeki notaların yarım- ton eksiltilmiş/indirilmiş minör 7 li akorudur.

YEDEK TRİTON(triton yedekleme): (tritonun yer değiştirmesi)

  • Temel notası bir triton uzaklıkta olan ve aynı 3 lü ile 7 liyi paylaşan bir dominantı, dominant ile değiştirmek.

  • Melodik minör dizilişi içinde bu tür ilişkiler IV. ve VII. üzerinde kurulmuş akorlar arasında meydana gelir bu nedenle başkalaştırılmış dominant 7 li akorun triton yedeği bir triton uzaklıktaki dominant Lydi akorudur ve bunun tam terside olabilir.

YALIN: Çalgı ve düzeneğin doğal (yalın) tonunu alabilmek için tüm aralıkların tonunu etkilemeyecek biçimde eşit ve tam orta seviyede konumlandırılması (gösterişsiz, sade, düz süssüz)

YEĞİN: Zorlu, kati, şiddetli, baskın, üstün (DOMİNANT ?)

YED(EN): Yed: yedek etki alanı denetleyicisi.

YADSIR: Bağlı bulunduğu şeye yabancı kalmak.

YÖNSEME TONLARI (SESLERİ):

YALANTI: Yalancı gibi

YARATMAK: TÜRETMEK