Online Müzik Armoni Eğitimi

Şemalar

   

       

 

    

       Bu yardımcı özet şemaları projemuzik.com çalışmaların başından sonuna kadar her zaman görüş alanı içinde bulundurun ...!        

 

  

 

      

                    

       

 

 

   

  Bu proje'de ileri seviyeye ulaşmış arkadaşların kendi kültüründeki etnik, folk, yöresel...müziklerin analizini -

          projemuzik.com da öğrendiğimiz ana/temel bilimsel teknik yapılara uygunluğunu veya çok yakın benzerliğini araştırın/kayıt altına alın.!

 

 

 

 

 

 

                             

  

  

 

 

  

                                                                     

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

          

  

 

Romantizm sadece bir müzikal tarz/stil (dönemi) olmayıp aynı zamanda hayatımızın estetik “bir bakış açısıdır”