Online Müzik Armoni Eğitimi

Kendi müzikal kelime haznenizi geliştirin ve lügatınızı kendiniz hazırlayın. Dinlerken, pratik yaparken, doğaçlama veya beste yaparken müzikal lügatınızdaki kelimelerin yapılarını düşünün/uygulayın. Müzik tabii'ki bir matematiktir fakat duygusal, ifade edici ve iletişimsel bir sanat dünyası olduğunu unutmayın. Ritim dinamikleri, tını yapısı, biçimi ve aralıklar gibi müziğin bütün unsurlarını keşfetmek ve çeşitlendirmeyi unutmayın!  

SON SENELERDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN ORTAK SEMBOLLER VE KISALTMALARI

MAJÖR AKOR BASAMAK SEMBOLLERİ :   

I     II     III      IV      V      VI     VII

MİNÖR AKOR BASAMAK SEMBOLLERİ :   

i      ii       iii       iv     Vm     vi       vii  veya (Im   IIm   IIIm   IVm   Vm   VIm   VIIm ...kullanılmaktadır)

 

( Majör ):   Majör yedili akorda bu sembol çok geniş kapsamlı kullanılmamalıdır (özgü, özel).

 • Majör büyük (M) ile yazılacaktır 
 • Aynı zamanda 7 nin eklenişine dikkat edin
 • Cmaj7 olabilir
 • Örneğin 7 gereksizdir
 • CM7, CMj7 kullanmayın.

 

( minör ): Cm, Am7, Dm gibi... 

 • minör ufak (m) ile yazılacaktır
 • Cmin7 belki olabilir ama
 • C–7, Cmi7, C-/maj7 problemli ve sorunludur çünkü (-) eksilmiş yanılgısı olabilir
 • Cm/maj7 kullanılır.


( # ): Uzatmalardaki rakamlarda arttırılmış/yükseltilmiş (kök akorlar hariç).

( b ): Uzatmalardaki rakamlarda eksiltilmiş/azaltılmış (kök akorlar hariç).

( 7 ): Dominant yedili akor, başka bir sembolü olmayan 7 nin göstergesidir. (b7 'yi bazen analizlerde kullanıyoruz, Maj7 ile karıştırılmamalıdır).

( 7+ ): Sadece Tam-ton simetrik sisteme özgü, özel bir akor (C7+ , D7+....v.s).

( ø ): Minör yedi eksilmiş beşli akorunu göstermektedir. Yarım dimünye yedili akoru çok doğru olmasa da yazılmaktadır.

 • 7 nin kullanımı mesela Aø7 gereksizdir 
 • C-7b5 sorunludur
 • Cm7b5 kullanılır, Cmin7b5 anlaşılır.


( o ): Dimünye kök akor.

( °7 ): Dimünye yedili akor Cdim7 veya C°7 her ikisi de kabul edilir.


( Sus ): 7 li dominant akorlar da 4. basamak kök akor yapısındaki üçlü ile yer değiştirir.

 • C7sus4 kullanılır 
 • Yazılım bakımından C4 ve C4/7 kaçınılmalıdır 
 • C11 'e rastlanır ama doğru değildir
 • Uyarı: Bir akorun 1, 3, 5, 7, 9, 11 yapısında üçlü ve dörtlü aynı zamanda ortaya çıkabilir fakat bu sus 4 lü değildir.


( Arttırılmış dominant yedili ): C7#5, C aug7, C+7, C7+5 anlaşılabilir kullanılabilirdir fakat C7+ ayrı bir özelliğinden dolayı özellikle ilgilenilmelidir/ilgi ister (simetrik Tam-Ton sistem).


( Majör yedili artmış beş veya artmış beş Majör yedili ): 

 • C #5 kullanıyoruz.
 • C Mj#5, Cmaj7(+5), C+5/maj7 uzak durulur.


( 7b5 ): Dominant yedili eksilmiş beşli genel olarak anlaşılır ve kullanılır.

 • (C7 -5) yanlış anlamalara sebep olabilir çünkü (-) minör anlamında da kullanılıyor.


m/ veya m(maj7): Kullanılır ve anlaşılabilinir fakat burada iki farklı özellik tanımlandığı için ikisinin arasına parantez veya yan çizgi ile ayrılması faydalıdır.

( Majör 6 lı ): Akorda problem yoktur.

 • C6, C6/9, C6/maj7, C6 anlaşılabilir ve kullanılabilir 
 • (yalnız C13 ile karıştırmayın).


( minör 6 lı ): Akorda Cm6 kullanılır. 

 • Cmin6, Cmi6 anlaşılır 
 • C- 6 dikkat eksilmiş manasına gelebilir.


ÜÇ SESLİ KÖK AKOR İÇİNDE OLAN VE ŞİMDİYE KADAR ANLATILAN ÖRNEKLERDEN HİÇBİRİNE UYMAYAN BAZI ÖZEL AKOR SEMBOLLERİ DE VARDIR.

 • C Majör kök akora bir 9 lu renk ses olarak eklerken tercih edilen yöntem şudur: C add 9, Cm/add 9, C#5 (add 9), C° add 9 (dikkat edin eksi ve artı işaretli olanlar karışabilir)
 • Rakamın yerine bunun karşılığı olan notanın adı yazılabilir. C add(D), Cm(add/D), Csus2 'nin kullanımı popüler müzik alanında gittikçe kullanılır hale geldi.
 • Sus4 gibi sus2 de akorun temel sesi değil üçlüsünün yerini alır.
 • C9 ya da Cm9 yazılım bakımından pek tavsiye edilmez çünkü 9 lu eklenmiş bu kök akora yedilileri içine alarak karıştırılma ihtimali vardır.

 

Uyarı: Akor sembolleri nadiren tüm uzantılarıyla birlikte bir bütün olarak yazılırlar aksi görülmedikçe diğer uzantılar genellikle doğal nota/sesler olarak kabul edilirler. (6, 7, 9, 11, 13) Örnek: Kullanılan C7#11 yaygın bir kısaltmadır [C7, 9, #11, 13 için].
 

Diğer önemli yaygın kısaltmalarda şunlardır: Bunlar bilinmeyenleri/gösterilmeyen uzantılarındaki kalitesiyle/ kaliteleriyle ilgili çok önemli ipuçları verir.

7 (b9) veya 7 (b9, 13) = Demek istenen (Dominant Dimünye dizilişi) ipuçları 5, b9, #9, #11, 13

7+ veya 9+ = Demek istenen (Tam-ton dominant dizilişi, ipuçuları b5, #5, b7, natü 9

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hatırlatma

alt......altered

bkgr.....background

bs.......bass

cresc......crescendo

dim.........diminuendo

decres.....decrescendo

gliss...........glissando

med.............medium

N.C.............No Chord

Orig............original

rall.............rallentando

rit............ritardando

stac......staccato

unis......unison

sus.......suspended

v.s.........vesaire

accel......accelerando (hızlanan)