Online Müzik Armoni Eğitimi

Genel Kullanıcı Sözleşmesi

Tanımlama

1. Üyelik ve Eğitim/Hizmet Kullanım Koşulları

2. Web Sitesini kullanım Şartları (Online Müzik Bilgi Arşivi)

3. projemuzik.com‘ un Hak ve Yükümlülükleri

4. Diğer Hükümler

4.1 Fikri Mülkiyet Hakları

4.2 Alt ve Üst Kimlik

4.3 Ziyaret Bilgilerinin Toplanması

4.4 Gizlilik Politikası

4.5 Sözleşme Değişiklikleri

4.6 Mücbir Sebepler

4.7 Kullanıcı Sözleşmesinin Feshi

5. Kişisel Verilerin Korunması

6. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme/İcra Daireleri

7. Bilgi ve İletişim

Ek – Gizlilik Politikası

İşbu sözleşme, www.projemuzik.com ‘un ‘Web site’ si üzerinden ‘Kullanıcı/ Öğrenici ile Öğretici’ lerin ‘Online Müzik Bilgi Arşivi’ olarak eğitim vermek ve bunlardan faydalanmak isteyen bireysel veya kurumsal çapta kullanıcı üyelerin yerine getirmesi gereken yükümlülük leri ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlü lüklerini düzenlemektedir. ‚projemuzik.com’ u kullanmak için lütfen aşağıdaki yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde “projemuzik.com” u kullanmaktan vazgeçiniz. Bu sözleşme ‘web site’ sinin sadece eğitim olan üyeliğinizin kullanım koşulları/gizlilik politikası/hizmet sözleşmesini belirtmektedir ve “projemuzik.com” tarafından önceden bildirimde bulunmaksızın (kendi önceliğimizde olan) bunlar üzerinde operasyonel çalışma koşullarını sona erdirme veya onları kısmen veya tamamen değiştirme hakkımız saklıdır. Bu tür değişiklikler “www.projemuzik.com” tarafından web sitesine konulduğu andan itibaren geçerli sayılacaktır. Bundan dolayı websitesini her ziyaret ettiğinizde koşulları gözden geçirmenizi, yapılmış olabilecek değişiklik veya tadillere dikkat etmenizi tavsiye ederiz/öneririz. Bu sözleşme “www.projemuzik.com” un ‘web site’ sinde yayınlanan ‘Online Müzik Bilgi Arşiv’ içeriği, “www.projemuzik.com” un gizlilik politikası ve web sitesi ile ilgili her türlü duyurunun makul kullanım ilkelerini kapsar.

Tanımlama

BU SÖZLEŞMEDE YER ALAN AŞAĞIDAKİ TANIMLAMALAR, İBARELER VE KISALTMALAR KARŞILARINDA GÖSTERİLEN ANLAMLARI/İFADE EDECEKTİR.

  • “www.projemuzik.com” alan adı üzerinden yayın yapan web sitesi.
  • Web Site:www.projemuzik ve bağlı sayfaları içeren web sitesini.
  • Üye/Öğrenici/Öğretici: projemuzik.com’ a üye olup hizmeti kullanan kişileri.
  • Kontrol Paneli: https://panel.projemuzik.com sayfası üzerinden üyelerin kullandıkları yönetim paneli.
  • Üye/Öğrenici ve Öğretici (ziyaretçi): Üyelerin web siteleri üzerinden sayfa izlenimi yapan ve sayfalar da gezinen kişileri 
  • Bilgi/Hizmet Sağlayıcı: projemuzik.com sitesinin üyelere faydalanmaları üzerine sunduğu ücretsiz ve ücretli hizmetler ve faydaların tümünü ifade etmektedir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Üyelik ve Eğitim/hizmet Kullanım Şartları/Koşulları

a) ‘Web site’ ye ‘üye’ olabilmek için „projemuzik.com” tarafından işbu sözleşme çerçevesinden geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. “projemuzik.com” tarafından işbu sözleşme uyarınca geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin web sitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

b) ‚Web site’ sine üyelik; ’üye’ olmak isteyen öğrenici kimlik bilgilerin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğrululuğun onaylanması ve bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin kaydedilmesi ve üyenin kullanmış olduğu e-posta adresinin doğrululuğun ardından tamamlanmış olur. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede yer alan ‘üye’ olma hak ve yetkisine sahip olamaz.

c) “Eğitim hizmetinden faydalanmak isteyen kullanıcılar ‘üyelik’ sayfasındaki formu doldurmak ve göndermesiyle ‘web sitesindeki’ eğitimlerden yaralanmak ve paylaşımda bulunma talebinde bulunmuş olurlar ve ‘üye’ olurlar, gönderilen bu bilgilerin doğruluğundan ‘üye’ sorumludur. ‘projemuzik.com’ doğru olmayan ve/veya yanıltıcı bilgi içeren bilgileri uyarı olmaksızın ‘Web Site’ sinden kaldırma veya hiç eklememe hakkına sahiptir. Aynı zamanda ‘projemuzik.com’ ‘Üye’ ler den belirli zaman aralıkların da üyelik bilgilerinin güncellenmesini veya şifre ve benzeri bilgilerin de değişiklik yapılmasını talep edebilir. Aksi takdirde müzik eğitim hizmetini durdurma ya da kısıtlama yoluna gidebilir. Üye söz konusu talepleri yerine getirmekle yükümlüdür.

d) Her bir ‘üye’ kullanacağı şifre ve kullanıcı adı ile sadece bir tek kişi veya kurum için işlem yapma hakkına sahiptir. Diğer kişi ve kurumların siteden yararlanması ayrıca kayıt işleminin yapılması ve başka bir kullanıcı adı ve şifrenin alınması ile gerçekleştirilir. Aynı üyelik ikinci bir kişi veya kurum tarafından kullanılamaz. ‘üye’ hesabının başka bir ‘üye’ ya da ‘kullanıcı’ tarafından kullanıldığının tespiti halinde “projemuzik.com” un diğer tüm hakları saklı kalmak kaydıyla kayıtlı üyenin üyeliği askıya alınabilir veya durdurulabilir.

e) ‘Üye/Öğrenici ve Öğretici’ lerin kendi aralarında ‘Web site’ si üzerindeki paylaştıkları ekledikleri bilgilerinin, sahte, çalıntı olmaması, üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, telif hakkı vb. haklarının çiğnememesi, yasalara aykırı olmaması (tüketiciyi koruma, haksız rekabet yasası vb. tüm T.C kanunları ve yönetmenliklerine), pornografi veya çıplaklık içermemesi hiçbir virüs veya herhangi bir programa zarar verecek bir programlama özelliği içermemesi ve site üyelerine istenme yen (spam) mailler gönderme amacıyla kullanmama ilkelerini kabul etmiş sayılırlar.

f) ‘Üye/Öğrenici ve Öğretici’ ler ekledikleri bilgilerin doğruluğundan sorumludur. ‘projemuzik.com’, ‘Üye/Öğrenici ve Öğretici’ lerin Web sitesine eklediği bilgilerden sorumlu değildir. Kişilik haklarına saldırı, yanıltıcı bilgiler içeren bilgileri ‘projemuzik.com’, ‘Web site’ de yayınlamama veya eklenmiş ise kaldırma hakkına sahiptir.

g) ‘Üye/Öğreniciler ve Öğretici’ ler, “projemuzik.com” un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

2. “Web Sitesini Kullanım Şartları (Online Müzik Bilgi Arşivi)

a) “projemuzik.com”; ‘Üyeler/Öğreniciler ve Öğreticiler’ arasında iletişim kurulmasını sağlayan, bilgi ve belge aktarımının yapıldığı, ‘Üyeler/Öğrenici ve Öğreticiler’ tarafından müzisyenler arasında eğitim amaçlı birbirlerine destek verildiği sanal buluşma ortamıdır ve “projemuzik.com” un başka bir sıfatla sorumluluğu bulunmamaktadır. “projemuzik.com” ‘Web Site‘ sinde ‘Üyeler/Öğrenici’ ve Öğretici’ ile iletişime geçmeyi ve bilgi alışverişi ve iletişim bilgilerini paylaştıkları ortam sunmaktadır. “projemuzik.com” un işlettiği ‘Web site’si üzerinden yapılan işlemlerde taraf sıfatı bulunmadığından yapılan işlemler den doğan hak ve yükümlülüklere ilişkin herhangi bir bağlılığı olmayacaktır.

b) ‘Üye/Öğrenici ve Öğretici’ ler, eğitim/hizmet kullanım şartları ve ‘Web Site’nin kullanım şartları içerisinde yer alan işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, kurallara ve mevzuata uygun hareket edeceğini tüm şartları ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

c) ‘Web site’ sinde sunulan ‘bilgi’ ler, ‘Üye/Öğrenici ve Öğretici‘ler tarafından yalnızca hukuka uygun amaçlar doğrultusunda site üzerinde kullanılabilir. ‘Üye’ ler site dâhilin de yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olduğunu kabul etmektedir. “projemuzik.com” ‘Üye/Öğrenici ve Öğretici’ lerin ‘Web site’ sinde bulunan sohbet ortamından birbirlerine gönderdik leri mesajların içeriğinden sorumlu değildir ve ’Üye/Öğrenici ve Öğretici’lerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştir dikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlar dan dolayı “projemuzik.com” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiç bir şekilde sorumlu tutulamaz.

d) ‘Üye/Öğrenici ve Öğretici‘lerin, “projemuzik.com” tarafından işletilen ‘Web Site‘sinde sunulan ‘bilgi‘ lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişimi sağlayan verilerinin (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen ‘Üye/Öğrenici ve Öğretici’ lerin sorumluluğundadır. ‘Üye/Öğrenici ve Öğretici‘ lerin bu yöndeki eksik özen ve kusur neticesinde meydana gelmiş kendilerinin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan “projemuzik.com” un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

e) ‘Üye/Öğrenici ve Öğretici’ler tarafından eklenen kişi bilgileri, firma bilgileri, video, fotoğraf/resim ve diğer bilgilerinin doğruluğu hukuka uygunluğu, bilgileri ekleyen ‘Üye/Öğrenici ve Öğretici’ lerin sorumluluğundadır. Bundan dolayı ‚projemuzik.com’ a; ‘Üye/Öğrenici ve Öğretici’ lerineklediği bilgileri, video, fotoğraf/resim, hizmet ve diğer bilgilerinin doğruluğunu hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

f) ‘Üye/Öğrenici ve öğretici’ ler “projemuzik.com” tarafından işletilen ‘Web Site’nin ve bu site üzerinden yapılan ticari işlemlerinin ‘Hizmetlerin’ işleyişini herhangi bir yazılım, alet vb. yoluyla bozma girişiminde bulunmamakla; site üzerinde hiç bir robot, örümcek (spider) gibi otomatik veya manuel bir yöntemle kopyalayarak sistemi istismar etmemekle yükümlüdür.

g) ‘Üye/Öğrenici ve Öğretici’; ‘Online Müzik Bilgi Arşivi’ ni ilan olarak arz edemeyeceği ve `web site’ aracılığı ile elde ettiği bilgileri kullanmak suretiyle herhangi bir kanuna, ahlaka ve/veya kamu düzenine aykırı amaçla tanıtım, postalama ve benzeri faaliyette de bulunamaz. Aynı şekilde gayri ciddi, içinde hakaret müstehcenlik öğeleri barındıran, toplumun ahlak anlayışına ters düşen mesajlar da gönderemez. Bu tür girişimler ve eylemler ‚projemuzik.com’ tarafından tespit olunduğu takdirde söz konusu işlemi durdurma hakkı ve üyelikten ihraç hakkı mevcuttur. Bu gibi durumlarda doğabilecek her türlü sorumluluk 'Üye/Öğrenici ve Öğretici' ye aittir, herhangi bir sebeple ‘projemuzik.com’ un bu tür eylemler neticesinde uğrayabileceği her tür doğrudan ve/veya dolaylı, maddi ve/veya manevi zararın tazminini talep hakları saklıdır.

h) Sözleşmeye aykırılık hallerinde ‘projemuzik.com’ un maddi-manevi zararının tazmini talep hakkı saklıdır. İşbu sözleşme "www.projemuzik.com" ‘web site‘sinin herhangi bir sebeple yayınının durması/durdurulması halinde durma sürecince askıda addolunur. Sözleşme 'Web site’sinde yapılan faaliyetin ‘projemuzik.com’ tarafından sona erdirilmesi halinde ise kendiliğinden sona erer. ‘projemuzik.com’ işini, ticari ortaklığını ve sözleşmede ‘www.projemuzik.com’ web site’si alan adını da değiştirmeye, aynı faaliyeti başka bir alan adı üzerinden yürütmeye yetkili olup bu değişikliklerin işbu sözleşmeye herhangi bir etkisi olmayacaktır.

i) 'Üye/Öğrenici ve Öğretici' ‘projemuzik.com’ un, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde 'Üye/Öğrenici ve Öğretici' lerin bilgilerinin talep edilmesi kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun ‘projemuzik.com’ dan tazminat kabul edilemeyeceğini kabul eder.

j) “projemuzik.com” işbu sözleşmede tanımlı olan müzik eğitim hizmetlerin daha etkili olmasını sağlamak için ‘eğitim‘ lerinde/hizmet’ lerinde değişikliklere ve/veya yenilemeler yapılabilir.

3. “Projemuzik.com” un Hak ve Yükümlülükleri

a) “projemuzik.com” ‘Web site’de yayınlanan bilgileri kaldırma ve değiştirme hakkına her zaman sahiptir. Sitenin tasarımına içeriğine “projemuzik.com” karar verir. ‘Üye’lerin web sitelerindeki bilgilerin doğruluğun dan “projemuzik.com” sorumlu değildir.

b) “projemuzik.com” işlettiği ‘web sitesi’ ile ‘Üye’ ve ‘Üye’lerin web sitelerindeki ‘ziyaretçileri buluşturan sanal bir ortam sunmaktadır. ‘Üye kullanıcılar’ arasında meydana gelebilecek anlaşmazlıklarda “projemuzik.com” arabulucu olmaz ve sorumlu değildir.

c) “projemuzik.com” Ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme, hizmetlerin ve kapsamlarının bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkına sahiptir. ‘Üye’ ler bu hakları kabul etmiş sayılırlar.

d) “projemuzik.com”, dilediği zaman ‘Üye’ lerin üyeliğini sebep göstermek sizin ve ihbarda bulunmaksızın geçici veya sürekli olarak yasaklayabilir, belirlenecek vesaire sınırlamalara tabi tutabilir, işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

e) “projemuzik.com” “www.projemuzik.com” web sitesinin yazılımı nın her türlü hatadan arınmış olduğunu ve sitede herhangi bir virüs yer alıp almadığı konusunda herhangi bir sorumluluk yüklenmemektedir. Eğer bu sitede yer alan bir herhangi yazılım sebebi ile kullanıcının yazılım ve donanım unsurlarına herhangi bir zarar gelirse “projemuzik. com” bu konuda bir sorumluluk yüklenmez.

f) “projemuzik.com” ‘Web site’de yer alan ‘Üye’lerin bilgilerini veya üyeliğe ilişkin ‘Üye kullanıcı’ bilgilerini ‘Üye kullanıcı’ güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistikî değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

g) “projemuzik.com”, sunulan eğitim/hizmet’ leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, ‘Üye’ lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri ‘Üye’ler de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ‚projemuzik.com‘, bu hakkını hiç birbildirimde bulunmadan ve önceden haber vermeden kullanabilir. ‘Üye’ ler sistem dâhilinde kayıtlı bilgilerinin değiştirilmesi veya düzeltilmesi gerekliliği hâsıl olduğunda “projemuzik.com” bu hususlarda bilgilendirirler. İlgili bilgilendirme ve bildirim üzerine “projemuzik.com” sistem içinde gerekli değişiklikleri yapar. ‘Üye’ lerin vermiş olduğu bilgiler de meydana gelen değişiklikleri bildirmemesinden kaynaklanan her türlü zarardan dolayı sorumluluk ‘Üye’ ye ait olacaktır. “projemuzik.com” un bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu bulunma maktadır.

h) ‘Web’ site üzerinden “projemuzik.com” un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişiler, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü ve dördüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler ‘Üye’ tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “projemuzik.com” tarafından sağlanmış olabilir ve ‘Web site’ sini işleten kişisini desteklemek amacıyla veya ‘Web site’ veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. ‘Web sitesi’ üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan eğitim/hizmetler veya bilgiler/ürünler veya bunların içeriği hakkında “projemuzik.com” un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

i) ‚projemuzik.com‘ u: Kullanıcı tarafından siteye üyelik formunda belirtilen veya kullanıcı tarafından daha sonra güncellenen adres, e-posta, sabit telefon, mobil telefon ve diğer iletişim bilgilerini ‚projemuzik.com‘ tarafından sunulan eğitim amaçlı kampanyaları tanıtmak  amacıyla kullanma ve bu amaçla kullanıcıya ulaşma hakkı vardır.

j) ‚projemuzik.com‘ ‚Web site‘ sine üye olan kullanıcıya verdiği şifrenin, kullanıcı veya 

4. Diğer Hükümler

4.1 Fikri Mülkiyet Hakları

a) ‘Web site’ sinde yer alan: logo, marka, tanıtım materyali, veri dosyası, yazılı metinler, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, tasarımlar, görsel çalışmalar “projemuzik.com” tarafından oluşturulmuştur. İzinsiz kullanılamaz. İzinsiz kullanıldığı tespit edildiği takdirde “projemuzik.com” zararın karşılanması için hukuki yoldan girişimlerde bulunma hakkını kullanır.

b) “www.projemuzik.com” (tasarım, metin, image, html kodu ve diğer kodlar da dâhil (fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanların ‚projemuzik.com’ un telif haklarına tabi çalışmalardır. “projemuzik.com” tarafından üçüncü şahıslara ait yapılan bilgi ve alıntılar ise sadece tanıtım amaçlıdır/eğitim amaçlıdır.

Kullanıcılar: ‘projemuzik.com’ hizmetlerini,

Kullanıcılar: ‘projemuzik.com’ bilgilerini ve

Kullanıcılar: ‘projemuzik.com’ un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya Kullanıcılar: başkasına ‘projemuzik.com’ un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez aksi takdirde kullanıcılar lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı sorumludur.

Kullanıcılar: ‘projemuzik.com’ dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil olmak üzere karşılamak la yükümlü olacaklardır.

Kullanıcılar: “projemuzik.com” un telif haklarına tabi çalışmalarını kopyalanamaz, çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz (içeriği değiştirilip tahrip edilemez) veya hazırlayamaz.

c) ‘projemuzik.com’ un:

‘projemuzik.com hizmetleri’

‘projemuzik.com bilgileri’

‘projemuzik.com telif haklarına tabi çalışmaları’

‘projemuzik.com ticari markaları’

‘projemuzik.com ticari görünümü’ veya ‘www.projemuzik.com web sitesi‘ vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hak, ticari bilgi, lisans ve know how a yönelik tüm hakları saklıdır.

d) Kullanıcı, ‘Web site’ sinde bulunan hiçbir veriyi toplamamayı, siteye ait veritabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

4.2 Alt ve Üst Kimlik

Bu ‘ projemuzik.com’ sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst web siteler bulunabilir ve bunlarla bağlantı sağlanabilir. Link/bilgi verilebilir. ‘projemuzik.com’ erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve eğitimden/hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından ‘projemuzik.com’ sorumlu tutulamaz.

4.3 Ziyaret Bilgilerinin Toplanması

‘Web site’ ziyaret edildiğinde ‘projemuzik.com’un ‘Üye/Öğrenici/Öğretici' Bilgisayarlarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra siteye yapılan ziyaretçi sayısı, ziyaretçilerin sitede hangi bölümü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi, tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının ‘projemuzik.com’ a izin verdiği anlamına gelir. ‘projemuzik.com’ kullanıcıların kişisel bilgilerinin güvenliği için gerekli önlemleri alacak ve teknolojik imkânlar dâhilinde gerekli özeni sarf edecektir. ‘projemuzik.com’ güvenlik önlemlerine rağmen kullanıcının kişisel bilgilerinin üçüncü şahısların eline geçmesi halinde ‘projemuzik.com’ sorumluluk yüklenemez.

4.4 Gizlilik Politikası

“projemuzik.com”, ‘web site’ sinde ‘Üye’ ler ile ilgili bilgileri işbu sözleşmenin EK - bölümünde yer alan ve kullanıcı sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası olan gizlilik politikası kapsamında kullanabilir. “projemuzik.com” kullanıcı’ lara ait bilgileri işbu sözleşmede [websitesinin kullanım şartları bölümündeki (i) maddesi] belirtilen durumlar haricinde üçüncü kişi ve kurumlara kullandırılmaz.

4.5 Sözleşme Değişiklikleri

“projemuzik.com” tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeği uygun göreceği herhangi bir zamanda ‘Web site’ de ilan edilerek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri ilan edildik leri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlülükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme ‘üye’ nin tek taraflı beyanı ile değiştirilemez.

4.6 Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebepler sayılan doğal afet, savaş, grev,internet alt yapı arızalara, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “projemuzik.com” un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar ve buna benzer şartlarda “projemuzik.com” tarafından yürütülen ücretli ve ücretsiz ‘Web site hizmet’ lerini istediği düzeyde yapmasına engel olacak koşullarda “projemuzik.com” ‘Hizmet’ ini yerine getirememe ve/veya hizmetini eksik yerine getirme sebebiyle yükümlü değildir.

4.7 Kullanıcı Sözleşmesinin Feshi

İşbu sözleşme ‘Üye’ nin ‘Web site‘ ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. ‘Üye’lerin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona erer. “projemuzik.com”, ‘Üye’ lerin işbu sözleşme, ekleri, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve ‘hizmet’ lere ilişkin benzeri kurallara ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan haller de sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve ‘Üye’ ler fesih sebebiyle “projemuzik.com” un uğradığı tüm zararları tanzim etmekle yükümlü olacaktır.

a) ‘Üye’ lerin herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması

b) ‘Üye’ lerin kendisi için oluşturulmuş kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması

c) ‘Üye‘ lerin üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmasi

d) ’Üye’ lerin ‘Web site’ ye virüs bulaştırmak suretiyle ‘Website’ yi çalışmaz hale getirmeleri veya buna teşebbüs etmeleri.

5. Kişisel Verilerin Korunması

‘Üye’ veya Müşteri veya Öğrenici (son kullanıcı) ödeme yöntemine, üyeliğine veya siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirebilmesi ve Ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla projemuzik tarafından “https://www.projemuzik.com/ gizlilik-politikası bölümündeki” gizlilik politikasının en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

6. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme/İcra daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dâhilinde Doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku (kanunları) uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde/ihtilafın halinde İstanbulMahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Genel: Bu kullanıcı sözleşmesi/kullanım şartları veya kullanım koşullarına dayanan hiçbir çıkar hak ya da sorumluluğunuzu başkalarına atayamazsınız. Yetkili olan mahkeme tarafından bu kullanıcı sözleşmesi /kullanım şartları/koşullarının herhangi bir hükmünün geçersiz olduğu tespit edildiği takdirde bu hükmün geçersizliği, bu kullanım şartlarının/ koşullarının kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemez ve bu kullanıcı sözleşmesi/şartları/koşulların yetkisi ve geçerliliği devam eder. Bu kullanım sözleşmesi/şartları/koşulundan veya başka hüküm veya koşullardan vazgeçildiği anlamına gelmez.

7. Bilgi ve İletişim

Genel kullanım sözleşmesine ilişkin sorularınız için projemuzik@gmail.com mail adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

EK – Gizlilik Politikası

‘projemuzik.com’: üyelerin ‘projemuzik.com’ ile iletişimde kullanılmak üzere verdikleri bilgileri başkaları ile paylaşmamak adına gizlilik politikası oluşturmuştur. Gizlilik politikası çerçevesinde ‘projemuzik.com’ ‘Üye’ lerin kişisel bilgilerini korumayı taahhüt etmektedir. Gizlilik politikası kapsamında aşağıda belirlenen ilkelere uyulmaktadır.

1) Üyelere ait kişisel bilgiler sadece projemuzik.com çalışanları tarafından görülebilir.

2) Üyeye ait e-posta projemuzik.com ile üyeler arasında iletişimin sağlanması için kullanılır. Projemuzik.com üyelerine bilgilendirme amaçlı mail gönderimleri yapabilir. Üçüncü şahıslara üye e-postaları hiçbir gerekçe ile verilmez.

3) Üyelerin kişisel bilgileri sadece projemuzik.com ile üyeler arasında iletişim sağlanması için kullanılır. Üçüncü şahıslar ve/veya kuruluşlar ile paylaşılmaz.

4) Üyelerin, kendi aralarında yaptıkları görüşmeler ve sohbet içerikleri kesinlikle üçüncü şahıslar ve/veya kuruluşlar ile paylaşılmaz. Ancak teknik sebepler için gerekli olduğu durumlarda projemuzik.com çalışanları tarafından görülebilir.

5) Üyelerin, kendi aralarında kaydettikleri kişisel ve iletişim bilgileri kesinlikle üçüncü şahıslar ve/veya kuruluşlar ile paylaşılmaz.