Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

OKTATONİK: 8 notalı majör ve minör bir arada (ispanyol phrygi diziliş)

OSTİNATO: Bir giriş ya da koda gibi bir yapının bir kısmını düzenleyen, tekrar eden bass veya ritmik figür, değişmez/direngen/sürekli.

ÖDÜNÇ ALMA: Armoni olarak bir modan alınıp diğer moda kullanılan (genellikle paralel majörde kullanılır)

ORTAK ÜST YAPI: Ana diziliş içinde her bir diziliş tonu üstüne seslendirilmesi yapılan her bir nota sırayla her bir mod için işleyen bir seslendirme ortamı oluşturur.

ÖNCÜL/ÖNCÜ SESLER: rehber sesler

ÖĞE/SİNE: Unsur

OMİT: Atlamak, çıkarmak/içine almamak

 

ÖRTÜNÇLÜK: belirsizlik, bulanıklık

OVER TONE: Uyum noktası, armonik seslerden birisi, fazla ses/ton

OPT: seçmek, tercih etmek, (yeğlemek), opsiyon

OBLİGATO: Müzikal akompanya, bir solo'ya veya bir şarkıya eşlik etme

Ormançiçeği/Forestflower: IIm7 ile IIIm7 arasındaki kromatik akor geçişine denir.