Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

LOGARİTMA:

LİRİK: Şiir tarzında/içli, şiirsel

LEADİNG: Önde gelen, yol gösteren/yöneten (rehber)

LEADİNG-TONE: Öncül ses/Öncül ton (rehber)

LİMİT: Sınır, sınırlandırmak.

LICK: