Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

BEBOP: Çoğunlukla uzatılmış armoniler üzerine kurulu karmaşık armonik doğaçlamalar ile hızlı tempo, işlevsel armoni ve uç nokta da senkop (uygulama ile ilgili bir ritim unsuru) melodi içeren, C. Parker ve o dönemin cazz müzisyenleri tarafından icra edilen/yaratılan müzik türüdür.

BEBOP: Bebop 'un özünde kompozisyon içersinde yüksek drama ve heyecan için bilinçli çaba, aşırı zıt dinamikler, armonik hareket ve ritmik tarzları ile…

BİRLEŞTİRİLMİŞ ARMONİ: Gerek işlevsel gerekse modal öğeler içeren armonik şema.

BLUES: 12 ölçü-çizgili müzik formu aynı zamanda sadece bu yapıda kullanılan müzik stili/türü I IV V geçiş ve bu akorların çok farklı şekillerini içeren ve 20.yy müziğidir. (en yaygın olarak)

BLUE NOTALAR: Anahtarın yarım ton indirilmiş 3 lü, 5 li ve 7 lisi (blues dizilişindeki diatonik olmayan notalar)

BİTONAL: Temel akor üzerine kurulmuş/yerleştirilmiş uzatmalardan yapılan/elde edilen akora denir.

BEŞLİLER DÖNGÜSÜ: Notaların beşliler halinde aşağı (ya da 4 lüler halinde yukarı) inip çıktığında kromatik 12 notanın tamamı başlama noktasındaki saunda geri döner.

  • Temel notaların 5 liler halinde aşağıya doğru çözüm yapması (dominanttan toniğe) tansiyon yaratmanın öncelikli yöntemidir ve yaygın kullanıma göre bu da barok, klasik, romantik dönemlerde, dixi, swing ve bebop gibi jazz türlerinde de ortaya çıkmıştır ve hala da çıkar.

BASİT KADANS: Bir alt dominant akordan veya dominant akordan toniğe geçiş (IV - I veya V - I gibi)

BASİT ARALIK: bir oktavdan daha az olan aralık

BETİMLEME: Kendine özgü belirtilerini tam ve açık biçimde vermek/anlatmak.

BAĞDAŞIM: Tutarlılık/Armoni

BAĞDAŞIK: Her yeri aynı özelliği gösteren

BİÇEM: Üslup. (görüş, duyuş, anlayış ve anlatıştaki özelliği/kendine özgü anlatış biçimi)

BAĞLAM(INDA): Herhangi bir olguda, olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı

BİREŞİM: Parçaları ve öğeleri bir araya getirilip bir bütün olarak birleştirilmesi.

BALANS: Denge

BALLAD: Yavaş melodi/ezgi

BLOWİNG: Doğaçlamaya daha çabuk ve daha hızlı ve daha kolay ulaşabilmek için ve kompozisyona güçlü bir gelişim duygusu vermek içindir (gidişata göre).