Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

ÇEVRE: Bir dizi akorun teknik, üslup olarak organizasyonunda ilerleme/gelişim ve çevresini gösteren bütünlüklü bir müzikal yapıya dönüşmesini gösterir.

  • Dış hatlar, şekil veya düzey çizgisi.

CÜMLE: Mantıklı ve melodik bir şekilde, farklı/değişik akorlar ve modellere tatbik edilen/uygulanabilen müzik kesitleri, diğer bir değişle şartlar ve çevre elverdiğinde (doğaçlamanın) arasına sokulan kısa motif ya da formül.

ÇAĞRI VE YANIT: Bir bireyin söylediğine başka bir birey ya da grup tarafından yanıt verilen bir çalma, söyleme ya da doğaçlama türü. (Afrika kökenli)

ÇİZGİSEL MODAL

ÇIKARSANABİLİR

ÇEVRİM

CLAVE: önceden hazırlanmış ritmik model, bölmek, ikiye ayrilmak, yarmak.

CONCEPT: Kavram, Fikir

CHORUS: Her 12 ölcü bir chorustur

COMMON TONES: Ortak Tonlar/Aynı sesler