Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

DAİRESEL DÖNGÜ: Dairesel beşli veya dörtlü hareketleri (çember).

DİATONİK: Sadece kendi doğal sesleriyle oluşmuş içinde yabancı sesler olmayan diziliş veya akorlar.

  • Asıl/esas olarak 7 notalı majör veya minör diziliş sınırları içinde notalar olarak tanınırlar ne var ki bu tanım her hangi bir (özel/özgü/hususi) belirli diziliş veya tonalite notaları kapsayacak şekilde de genişletilebilir.

DOMİNANT: Çeken, üstün, egemen/hâkim

DİZİLİŞ: Basamaklar şeklinde (ard arda gelen) major, minör veya arttırılmış kesitler halinde çalınan bir dizi tonlar.

  • Herhangi bir diziliş basamaklar halinde düzenlenmiş bir akor olarak da gösterilebilir.

DİMÜNYE: Temel nota dışındakilerin eksiltilmiş hali/azaltılmış hali

DİATONİK DÖNGÜ: Bir diziliş boyunca 5 liler döngüsü aracılıyla yapılan hareket dizilişe uyum sağlayabilmek için 5 li aralıklardan biri ya da fazlası değiştirilebilir/ başkalaştırılabilir. (yukarı veya aşağı)

DOMİNANT AKOR/DİZİLİŞ: Temel notanın bir major üçlü üstüne yerleştirilmiş bir triton içeren/bulunan her hangi bir akor/diziliş.

DİZE ŞEKLİNDEKİ DOMİNANTLAR: Genişletilmiş dominantlar olarak da bilinir diğer dizi şeklindeki dominant olmayan akorlara geçiş yapan diatonik olmayan akorlar, sonuç olarak diatonik e dönüş yapma beklentisi vardır.

DORİ SAKINCALI NOTA: Sakıncalı nota kriterlerine/ölçütlerine bir istisna, IIm7 üzerindeki 13 den armonik olarak kaçınılır çünkü ilgili V7 nin dominant tritonu rezerve/ayırmak edilmek istenilir.

DİZE ŞEKLİNDEKİ YEDEK DOMİNANTLAR: Dizi şeklindeki dominantlar için triton yedek akorlar.

DÜŞEY: Yerçekimi doğrultusunda

DİNGİN: Sakin, durgun

DİATONİK OLMAYAN: Müzik ve Jazz geleneğinin en belirgin özelliği olan geçici anahtar ve kromatik ses rengi değişimi yaratmak/yaratarak.

DEVİNMEK: Kıpırdamak, kımıldamak, hareket etmek (yeri ve durumu değiştirmek, yer değiştirme eylemi) Çevrilmiş?

DUYUMSANMAZ:

DİMİNUENDO: Sesi gittikçe hafifleterek/gitgide azaltarak

DROP'S: Kapalı akor yapıları açmak, aşağıya düşürmek, indirmek (örnek drop's 2 - drop's 2+4, drop's 3 vs...)

DÖNGÜ: İstenilen geçiş noktasından geri gelerek döngüsel (dizi) geçiş için bir başlangıç noktası belirleme.