Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

NİCELİK/NİCELİKSEL: Bir şeyin sayılabilen ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu/ eşit parçalara bölünebilen ve ölçülebilen yanları.

N.C: Akorsuz (No chord)

NORM: Kural, Örnek

NON-DIATONIK: Jazz geleneginin en belirgin özelligi olan gecici anahtar ve kromatik ses rengi degisimi yaratmak.