Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

TAMAMLAYAN ÇÖZÜM: toniğe varış, ayrışma, tamamlayan.

TANDEM: seri bağlantı

TESSİTURA: Şarkı türünün muhteşem bir nota düzeni içinde genel olarak yerleştirilmesi anlamına gelir, akustik kurallarına bağlı olarak bunun açıktan koyuya (saund) doğru melodi kalitesi üzerinde açık/belirgin bir etkisi vardır.

 • Belirlenmiş/seçilmiş yeni anahtar melodinin genel sırasını/dizisini olduğundan daha aşağı yada yukarıya yerleştirirse, bu her bir akorun temelinin algılanışını etkiler bu da sonuç olarak her bir akorun ses yoğunluğunu etkiler. (konumu içinde, yeri içinde)

TURNAROUND (GERI DÖNGÜ): Müziğin ya da bir kısmın sonunda genellikle dört akorlu iki ölçülü kadans (ilk akor genellikle tonik bir işlevi/fonksiyona sahiptir son akorda dominant bir işlevi vardır ya başlangıcına yada bir sonraki kısma geri döner yada kendini tekrar eder) dörtlü akor geçişini tekrar etme.

TRANSPOZİSYON: Yerlerin sırasını değiştirme, notayı akoru bunların tamamını veya bir kısmını başka bir tona taşımak.

TRİTON: Oktavı ikiye bölen yarım oktav, dominant yedili akorun 3 lü ile 7 li arasındaki saklı mesafe, arttırılmış 4 lü aralık, üç tam sesli aralık.

 • Çevrildiğinde/dönüştürüldüğünde aynı kalan tek aralık

 • Bu aralığın dizonansının çözümü dominant - tonik ilişkisinin anahtarıdır.

TETRAKORD (Tetrachord): Dört sesten oluşan/dört ses halinde kümelenmiş yan yana seslendirme.

 • Tam bir 4 ’lü aralık içinde birbirini takip eden dize şeklinde dört (4) tam - yarım basamak karışımı.

 • Bunlar yaygın olarak tetrakordların majör veya minör olduğu düşünülür fakat phrygi, lydi vs. de olabilir.

 • İki tetrakord form dizilişler oluşturmak için birleşirler.

TRİCHORD: üçlü - akor

TRİTONİC: üçlü - tonik (üç - tonik)

TONAL: çok sesli

TONALİTE: sesle ilgili (major, minör gibi)

TONİK ANAHTAR: Armonik geçişin “ev” anahtarı, genellikle başlangıç anahtarı ve tamamına yakını bitişik anahtarı

TANSİYON: Gerginlik, gerilim, gerilme, uzatma, germe: 7 li akorlar üzerinde üçlüler halinde akor oluşumunda (devam etmesinde) bulunan armonik renk tonları.

 • Mümkün/olası renk tonları 9, b9, #9, 11, #11, 13, b13,

 • Başkalaştırılmış 5 li (b5, #5) bazen tansiyon #11, b13 olarakta düşünülür,

 • b9 ve #9 yalnızca dominant akor ile mümkündür,

 • Dimünye akorların dört olası tansiyonu vardır: 9, 11, b13, maj7,

 • Her bir akorun işlevi hangi tansiyonların mümkün olabileceğine karar verir.

TAM-TON DİZİLİŞİ: Tamamen tam seslerden yapılmış 6 notalı diziliş.

TANIM: Bir kavramın niteliklerini eksiksiz belirtmek, anlatmak, açıklamak, tarif etmek.

TİNSEL:

TEMPO : Genellikle kullanılan ölçüler: çok yavaş ( 60 - 80 ) = Orta yavaş ( 81 - 110 ) = Yavaş (111 - 152 ) = Orta Hızlı ( 153 - 192 ) = Hızlı ( 193+ ).

TRİLL : Yazılışı ve çalınışı ayrı olan notanın üzerindeki süsleme işareti, bunlar birbiri ardına tam-ses veya yarım-ses içinde kullanılır (tr) keçi sesi gibi

TREMOLO: Bir veya birkaç sesi kaydırma veya hızlı çarpma biçimi.

TERTİAN ARMONİ: Üçiü akor hareketleri (Üçüncül)