Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

FORM: Şekil, biçim, hal (üslup, tarz)

FONKSİYONEL: İşlevsel, görevsel

Forestflower/Ormançiçeği: IIm7 ile IIIm7 arasındaki kromatik geçici akor