Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

İLGİLİ/İLİŞİK IIm7: Yalnızca ana/esas dominant V7 kendi diatonik subdominant olan IIm7 tarafından takip edilmez herhangi bir dominant da kendi ilgili IIm7 ’lisi tarafından takip edilir.

İŞLEVSEL ARMONİ: Dominant dan toniğe ya da II-V-I türü armonik geçişler, buna aynı zamanda “yaygın uygulama” armonisi de denir.

  • “Bop” stili jazz ve standart şarkılarında ve aynı zamanda Barok ve klasik dönemlerinde de görülür.

İKİNCİL DOMİNANT: Herhangi bir diatonik akor kendi dominant akoru tarafından takip edilebilir birincil dominantlara ek olarak (VII hariç) 5 adet daha ikincil dominant vardır.

  • C7/F, D7/G, E7/Am, A7/Dm, B7/Em bunlar başkalaştırmaları olan diatonik akor dizilişlerinin akor sesleri için kullanılırlar.

İŞİTSEL: İşitme duygusu

İKİLEMCİ:

İNTERPOLATİON: Gecise özgü/uygun olan metaryali (akor veya kadans veya baska vs. ile ) ekleme/ilave etme yani uzatma.

II - V - I GEÇİŞİ: Diatonik döngünün en son üç akoru tartışmasız en yaygın ve önemli geleneksel jazz akor geçişi majör ve minör (II - V - I 'leri) ve bunların ilgili geçişlerini uyumlu hale getirebilme yetisi modern jazz doğaçlamasındaki en temel becerisidir.