Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

Sus:

1. Asılma, erteleme, sonraya bırakma, tehir etme, durdurma

2. Akordaki notayı sonraki akora uzatma

SUBDOMİNANT: Alt dominant, alt çeken

SUBDOMİNANT AKORLAR (Majör ve minör de):

  • IIm7, IVmaj7, (IV7 blues da) (VII7 az kullanılır)

  • IVm7, IVm6, IVmMaj7

  • IIm7b5

  • bVII7

  • bVImaj7, bVI6, bVI7

  • bIImaj7

SİMETRİK DİZİLİŞ: tekrar eden aralıkların oktavı iki ya da daha fazla eşit parçaya bölen.

  • Bu aynı zamanda “sınırlı perde değiştirme” ve “sınırlı diziliş değiştirme” olarak da bilinir.

  • En yaygın olanlar Tam-Ton, dimünye dizilişi, triton dizilişi ve arttırılmış diziliş.

SLASH AKOR (BİLEŞKE AKOR): Hybrid akorlar (melez, bileşik, karışık) sınıfına dahildir. Bir bass notası üzerinde çapraz (/) eğik çizgili akor seslendirmesi olarak “voice over” yapılan bir akor veya poly akorlarda olduğu gibi en üst akora “üst yapı” denilir. (akoru uzunluğuna açmak)  

Dönüşümler: F/C gibi...veya diğer örnek = C maj9 (3 lüsü yok) Çoğunlukla bunlar karmaşıktır. (3. ders sistemlere hazırlık bakınız)

SİMETRİK: uygun, barışık, mütenasip

SENTETİK DİZİLİŞLER: Tarih içinde kabul görmüş/yaratılmış değillerdir ama belirli kompozisyonlar için kullanılır ve bu amaçla yaratılmış dizilişlerdir.

SANSİBL: Anahtar tonun yedilisi

SEMİTONE: yarım ses/ton aralığı

SESLENDİRME: Akor seslerinin gerçek pozisyonunu ve sırası oktav içindeki seslendirmelere ‘açık seslendirme’ denir açık seslendirmeler bir oktavı aşar/geçer

SES YÖNLENDİRME: Notaların (seslerin) bir akordan diğerine yumuşak melodik hareketidir

STATİC/Statik: Hareket etmeyen nesnelerin üzerindeki kuvvet dengelerini konu alan bilim dalı

SOYUT: Kendi başına var olmayan, niteliği var olan, içinden çekilip çıkarılıp/çıkaran. (algılanamayan şeyleri gösteren kavramlar/nesneler)

SESSEL:

SALT: Yalnız, tek, sadece

SİDE-SLİPPİNG: Melodik ve armonik verilerden uzaklaşarak yarım basamak aşağıdan veya yukardan hareket etmek anlamına gelir (1/2 ton). Yandan kayma

SENKOP (Syncopation): Ritmik atak ya da vurguların, vuruşların arasına ya da sıradan zayıf vuruşların üzerine düşecek (gelecek) şekilde yer değiştirmesi

SPECİFİC/SPESİFİK: Özgü, özel, hususi/mahsus, belirli, muayyen

SUBJECTİVE: Kişisel, öznel

SUBSTİTUTİON: yerine geçme, vekil tayin etme (yerdeğiştirme)

SUPERİMPOSED: Bir seyin üstüne koymak, Üstüne gelmek/Eklemek