Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

RİFF:

1. Solo yapanların arkasında nefesli enstrüman çalanlar tarafından sıkça doğaçlama olarak çalınan basit, tekrar eden, ritimli ve melodik bir figür

2. Akor değişikliklerine uyarlanabilen ve değiştirilmeden tekrar edilen kısa bir motif.

REHARMONİZASYON: yeniden düzenlemek. Armonoyi müzik kesitlerine, dizelerine dönüştürmek.

RHYTHM Değişikliği: Değişim (anahtar değiştirmeyen armonik geçiş)

REPOSE: Rahatlama alanı (bass notası uzuyor üst yapı akoru değişiyor).

RETROGRADE: Geriye doğru

RENK TONLARI: Renkli sesler. (6, 9, 11, 13’ lünün arttırılmış veya eksiltilmiş tansiyon/gerilimli veya gerilimsiz uzatmaları).

RUBATO: Nota süresindeki çeşitlilik ve tempodan ayrılmak. Örnek: CRESCENT/ John Coltrane İntro...