Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

EKLEME: İki şeyin arasına başka bir şey sokma, metaryalin arasına ek, ilave, geçişe özgü/uygun olan.

ETMEN: Şartlar, faktör, ayrı ayrı etkisini gösteren.

EREK: Amaç, gaye, ereği, maksat, hedef (gerçekleştirmek için tasarlanan ve erişmek istenilen şey)

EREĞİNİN:

EXOTİK/EGZOTİK: Dışarıdan gelen, yabancı, garip, alışılmamış

ENHARMONİK: Farklı müzikal fonksiyonlari/işlevleri olan iki notanın kulakta aynı ses perdesiyle temsil edilme durumu.