Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

HYBRİD: Melez, karışık, karışımlı, bunlar bazen b9 lu, 11li, 13 lü akorlar olarak çözümlenirler. (Genetik yapısı değiştirilmiş)

HYBRİD AKOR: Bir akoru (genellikle kök akor) ilgili olmayan bir bass ın üzerine yerleştirerek elde edilmiş bir akor ya da çoklu akor elde edecek şekilde bir akoru uzatıp daha sonra 3 lü ya da 7 liyi dışarıda bırakarak yalnızca kök akor uzatmaları ve bass nota ile oluşturulan akor. (genetik yapısı değiştirilmiş)

HOMOFON:

HARDBOP: Armonik ritimdeki/hareketindeki modalite ve kontrastın yaygın kullanımıyla evrimsel önem gösterir.

HORNPİPE: Eski bir Britanya üfleme çalgısı - 18. yy denizci dans'ı - 8 notalı 1 veya 2 oktav cıvarında.

HEMİOLA: (melodik Hemiola ve ritmik Hemiola) - ritmik HEMİOLA'da (Horizontal ve Vertical olarak ikiye ayrılır).