Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

GEÇİCİ TONİK ANAHTAR: Modülasyon sonucu armonik geçişte geçici olarak tonik anahtar olarak görev yapan (I) dışında herhangi bir anahtar.

GERİ DÖNGÜ (Turnaround): Müziğin ya da bir kısmın sonunda genellikle dört akorlu iki ölçülü kadans (ilk akor genellikle tonik bir işlevi/fonksiyona sahiptir son akorda dominant bir işlevi vardır ya başlangıcına yada bir sonraki kısma geri döner yada kendini tekrar eder) dörtlü akor geçişini tekrar etme.

GRİP METOD: Sıkı tutmak, sarılmak, kavramak (sıkı sarılmış akor yapısı)

GRİP: Bu grup akoru bir bütün olarak birbirine bağlayan saundur.

GÖRELİ: Bağıntılı

GÖRECE: Duruma göre değişebilen/zamanda zamana/yerden yere değişebilen.

GLİSSANDO: Kaydırarak elde edilir. İnsan sesi de dahil bütün enstrümanlarla yapılır.

GÜRÜLTÜ: Bozuk sesler topluluğu.