Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

PENTATONİK DİZİLİŞ:

Tam olarak tanımı: Triton aralığı eksik olan major diziliş ya da arkası arkasına/peşi sıra yukarı çıkan/yükselen 5 liler (alçalan 4 lüler) yükselerek (ya da alçalarak) bir diziliş oluşturan/yapılandıran 5 li ya da 4 lü notalar.

  • Daha eksik bir tanım şöyle olabilir/ya da kusursuz olmayan; herhangi bir dizilişin 1. 2. 3. 5. 6. perdeleri ve çevrilmişleri....

  • Sayısız herhangi bir 5 notalı dizi, çevrilmişleriyle....

  • Minör ise 1, b3, 4, 5, b7 formu çevrilmişleriyle ve diğer sayısız...

PREDOMİNANT: Üstün, hâkim, ağır basan, galip

PARTİMENTİ: numaralı bass

PARADOKS: çelişki, kökleşmiş düşüncelere aykırı olarak ileri sürülen düşünce

POLYKORD: Çoklu akor, biri diğeri üzerine kurulmuş/yerleştirilmiş iki akordan yapılan akor

  • Bir akorun (çoğunlukla majör bir kök akor) üstüne başka bir akor veya üst yapı olarak adlandırılan başka bir kök akorun veya 7 li akorun konması/ ilave edilmesi (yukarı seslendirme) eğik/çapraz çizgili akorlarla (slash akor) karıştırılmasını önlemek amacıyla, polyakorlar yatay/bölme çizgisiyle yazılırlar.

POLYTONAL: Aynı anda meydana gelen 2 ya da daha fazla tonalite.

PİVOT AKOR: Birden fazla anahtarda işlevi olan akor/anahtar değişiminde yer alan eski ve yeni tonların ortak akoru.

  • Dayanak noktası.

  • Eksen oyuncu

PARODY: gülünç bir şekilde taklidi. (Kadansları değişik biçimde taklit etme)

PLATO MODAL: Modalitenin bölünme zamanının fazlalığı

A PRİORİ: Önsel / Bir önceki

POLİNDROM: Tersten okunuşu da aynı olan (sayı, harf, cümle, kelime) Örnek: 323, 6336, kak, kaçak, iki vs..

PİVOT: Eksen oyuncu

PROSEDÜR: Usül, Yöntem, İşlem

PERFORMANS: Çalmak (müzik Yapmak), İcra etmek.

PANDIATONICISM: Diatonik yapilarin, tonik gibi tek bir perdeyi vurgulamadan anahtarin (Modun) armonik saundunu yakalayabilmek icin kullanilmasidir.

POLIFONIK: Cok seslilikle ilgili