Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

PENTATONİK DİZİLİŞ:

Tam olarak tanımı: Triton aralığı eksik olan major diziliş ya da arkası arkasına/peşi sıra yukarı çıkan/yükselen 5 liler (alçalan 4 lüler) yükselerek (ya da alçalarak) bir diziliş oluşturan/yapılandıran 5 li ya da 4 lü notalar.

  • Daha eksik bir tanım şöyle olabilir/ya da kusursuz olmayan; herhangi bir dizilişin 1. 2. 3. 5. 6. perdeleri ve çevrilmişleri....

  • Sayısız herhangi bir 5 notalı dizi, çevrilmişleriyle....

  • Minör ise 1, b3, 4, 5, b7 formu çevrilmişleriyle ve diğer sayısız...

PREDOMİNANT: Üstün, hâkim, ağır basan, galip

PARTİMENTİ: numaralı bass

PARADOKS: çelişki, kökleşmiş düşüncelere aykırı olarak ileri sürülen düşünce

POLYKORD: Çoklu akor, biri diğeri üzerine kurulmuş/yerleştirilmiş iki akordan yapılan akor

  • Bir akorun (çoğunlukla majör bir kök akor) üstüne başka bir akor veya üst yapı olarak adlandırılan başka bir kök akorun veya 7 li akorun konması/ ilave edilmesi (yukarı seslendirme) eğik/çapraz çizgili akorlarla (slash akor) karıştırılmasını önlemek amacıyla, polyakorlar yatay/bölme çizgisiyle yazılırlar.

POLYTONAL: Aynı anda meydana gelen 2 ya da daha fazla tonalite.

PİVOT AKOR: Birden fazla anahtarda işlevi olan akor/anahtar değişiminde yer alan eski ve yeni tonların ortak akoru.

  • Dayanak noktası.

  • Eksen oyuncu

PARODY: gülünç bir şekilde taklidi. (Kadansları değişik biçimde taklit etme)

PLATO MODAL: Modalitenin bölünme zamanının fazlalığı

A PRİORİ: Önsel / Bir önceki

POLİNDROM: Tersten okunuşu da aynı olan (sayı, harf, cümle, kelime) Örnek: 323, 6336, kak, kaçak, iki vs..

PİVOT: Eksen oyuncu

PROSEDÜR: Usül, Yöntem, İşlem

PERFORMANS: Çalmak (müzik Yapmak), İcra etmek.

Pandiatonicism” Diatonik yapıların tonik gibi tek bir perdeyi vurgulamadan anahtarın/mod un armonik saundunu yakalayabilmek için kullanılmasıdır. Tonik modal seslendirmeler çoğunlukla dörtlüler halinde olan yalnızca tonik modal akorun işaret edildiği modal geçiş yanılmasını yaratmak için müzik yazanlara ve akor enstrumanı çalanlara çok uygundur/uygun bir yoldur.

POLİFONİK: Çok seslilikle ilgili..

PANTRİADİC CHROMATİCİSM: Tonal bir sabit anahtar merkezi yoktur - Fonksiyonu olmayan armonidir.