Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

KOMŞU DOMİNANTLAR: İlgili IIm7 akoru olan ya da olmayan bu dominant akorlar yan yana dururlar ama işlevleri ayrıdır.

KADANS: Sesin derece-derece inmesi, ahengli (ses uyumu, ses ahengi)

  • Tonik olmayan akordan (durağan olmayan), toniğe doğru yapılan hareket (daha durağana doğru).

  • Bir armonik yürüyüşün bir final noktasına/son durak noktasına varması için/varmasını anlatmak için kullanılır.

KARIŞIK MODAL ARMONİ: Pek çok ve farklı modlar barındıran modal bir armonik düzen, bu düzen tek bir mod içeren armonik düzenlerin tam tersidir.

KÖK: Dizilişe yada akora adını veren nota, üçlü takım.

KOŞUT: Aynı zamanda içinde gelişen/aynı özellikleri gösteren (ikişer ikişer aynı düzlem içinde)

KIRIK AKOR: Üç veya dört sesli akor?

KURAMSAL: Teorik/nazarı

KURAM: Bilime temel olan kurallar/biçimi

KONTRAPUAN:

KARAKTER (müzikte): Nitelik, vasıf

KLİŞE: Basma kalıp müzik, basma kalıp söz

KRİPTİC:

KONVANSIYONEL: Geleneksel

KONSONANT: Uyumlu

KILAVUZ TONLAR ne demektir: Kılavuz tonlar hem bir akoru tanımlamaya yardımcı olan hemde

başka bir akora melodik olarak geçiş yapmak için kullanılabilen bir akor yapısı içindeki notalardır. (ses yönlendirme: Notalarin (yani seslerin) bir akordan digerine yumusak melodik hareketidir)