Online Müzik Armoni Eğitimi
a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v y z x q w

V7 / III

(Sol taraftaki akor) Fonksiyonu gösterir, 

(Sağ taraftaki ise) Anahtar tonundaki ima edilen yeri ve fonksiyonunu gösterir.

VAMP: Kısa süreli kendini tekrar eden armonik kesit, belirsiz bir şekilde tekrar eden 2 veya 4 akorlu kısa bir akor geçişi. (basit notasız eşlik etme)

VOİCE - LEADİNG: Ortak tonlardan faydalanma kuralı (eşit-vurgu), sesi kontrol etme (ortak sesler)

1- Armoniyi (dikey) hem de nota dizelerini (yatay) eşit vurgulamak (eş-vurgu)

2-Polifonik müziğin özü iki komşu akor arasındaki verimli hareket ortak ton kullanımı/kullanarak yaratılmış (müşterek notalar).